ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણરગાવાસ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નરકાવાસ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) નરકાવાસો; નારકીનું સ્થાન.