ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણરગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નરક ] पुं. ( પ્રાકૃત ) નારકી જીવોને રહેવાનું સ્થાન; નરક.