ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણરદેવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નરદેવ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) ચક્રવર્તી રાજા.