ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણરિંદ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નરેંદ્ર ] पुं. ( પ્રાકૃત ) મોટો રાજા; ચક્રવર્તી; નરદેવ.