ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણર્ણદા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નનાન્દ ] स्त्री. ( પ્રાકૃત ) નણંદ; પતિની બહેન.