ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણાતિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. જ્ઞાતિ ] स्त्री. ( પ્રાકૃત ) સ્વજન; સંબંધી.