ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિગુણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નિગુણ ] वि. ( પ્રાકૃત ) ગુણ રહિત.