ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં નૃપ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) રાજા; નરપતિ.