ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિવ્વુઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નિર્વૃત્તિ ] स्त्री. ( પ્રાકૃત ) ક્ષીણ મોહવસ્થા.
स्त्री. સમાધિ; મનનું સ્વસ્થપણું.
स्त्री. સુખદુ:ખની નિવૃત્તિ.