ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકરીઝ  
ઉચ્ચાર: ( તકર઼ીઝ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. ફરીથી અવલોકન કરવું તે.