ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકરીમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] स्त्री. માન.
स्त्री. માન આપવું તે.