ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તુમનદારી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] स्त्री. લશ્કરની સરદારી.