ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થપોલિયું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. હાથથી થાપીને કરેલી ચીજ કે ઘાટ; થપોલી; થપેલી; થપોડું.