ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થૂભવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स. क्रि. થોભાવવું.