ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ધરોત્તમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. શિવનાં હજાર માંહેનું એક નામ.