ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકચ્યુઅલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અં. ] वि. વખતસરનું; યોગ્ય વખતે આવનાર; નિયમિત.