ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકચ્યુએલિટિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અં. ] स्त्री. વખતસરપણું; નિયમિતપણું.