ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજચક્ષ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. કમળના જેવી ચક્ષુવાળું.