ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજજન્મ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ પંકજજાત.