ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજજાત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. પંકજ ( કમળ ) + જાત ( જન્મેલું ) ] वि. કમળમાં જન્મેલું. બ્રહ્માનું એક વિશેષણ છે.