ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજનયન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. પરમાત્મા.
वि. કમળ સમાન આંખોવાળું.