ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંકવિલોકણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. વાંકાં વાંકાં ચાલતાં આડું અવળું જોવું તે; એક જાતની જોવાની ટેવ.