ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંકાઈ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. આડાઈ; અવળાઈ; વિરોધ; વિરુદ્ધતા.
स्त्री. વાંકાઈ.
स्त्री. હઠ; આગ્રહ.