ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંક્  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] अ. क्रि. ( ધાતુ ) વાંકું જવું; વાંકું થવું. તે ઉપરથી બનેલ શબ્દ વાંકું; વંકાવું વગેરે.