ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. પિત્તળ.
૨. न. સિંદૂર.
૩. वि. બંગાલ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલું; બંગાલી.