ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. પિત્તળ.
न. સિંદૂર.
वि. બંગાલ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલું; બંગાલી.