ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગિરિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પુરાણ ) કલિયુગમાં કિલકિલા નગરીમાં થયેલ એક રાજા.