ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. બંગ ] पुं. અઠ્ઠાણું માંહેનો એક દેશ; બંગાળ.
पुं. ( પિંગળ ) એ નામે એક વિષમજાતિ માત્રામેળ છંદ. તે કુંડલિયા છંદનો એક ભેદ છે. તેમાં ૫૯ ગુરુ અને ૩૪ લઘુ મળી ૯૩ વર્ણ હોય છે.
पुं. કપાસ.
पुं. ધોળા રંગનું સુતરાઉ કપડું.
पुं. ( પુરાણ ) સોમવંશી અનુકુલોત્પન્ન સુતપા રાજાના પુત્ર બલિના સાઠ માંહેનો બીજો પુત્ર. તેની માનું નામ સુદેષ્ણા હતું. તેને પેટે એ દીર્ઘતમસ ઋષિ વડે ઉત્પન્ન થયો હતો.
स्त्री. કલાઈ.
स्त्री. રીંગણી.
स्त्री. લલિત વિસ્તરમાં દર્શાવેલ એક લિપિ.
स्त्री. સીસું; ઝટ ગળે તેવી આછા ધોળા રંગની એક ધાતુ.
૧૦ न. ઝાંખરું.
૧૧ वि. વંક; વાંકું.