ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટચતુર્થી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. ગણેશચતુર્થી; ભાદરવા સુદિ ચોથ. તે દિવસે ગણેશનું પૂજન થાય છે.
૨. स्त्री. દરેક માસની વદિ ચોથ.