ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટનિધિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. અણધાર્યા ખર્ચને પહોંચી વળવા માટેનું ભંડોળ.