ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટબારી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. સંકટ સમયે નાસી છૂટવા માટેની બારી; પૂરોચ્છ્વાસ.