ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટમોચન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. તુલસીદાસજીએ રચેલ એ નામનો ગ્રંથ.
वि. સંકટમાંથી બચાવનાર કે છોડાવનાર.