ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટમોચન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] न. તુલસીદાસજીએ રચેલ એ નામનો ગ્રંથ.
૨. वि. સંકટમાંથી બચાવનાર કે છોડાવનાર.