ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] स्त्री. એ નામની એક દેવી.
स्त्री. ( જ્યોતિષ ) જ્યોતિષ પ્રસિદ્ધ આઠ માંહેની એક દશા.