ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સં.  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. સંવત્સર ] पुं. સંવતનું સંક્ષિપ્ત રૂપ. જેમકે, સં. ૨૦૧૦.
૨. न. સંસ્કૃત ભાષાનું ટુંકુ રૂપ. આ રૂપ કોષ આદિ ગ્રંથોમાં બહુ વપરાય છે.