ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. અગ્નિ.
पुं. ( પુરાણ ) પ્રાચેતસ દક્ષનું નામ.
न. નીર; જળ; વારિ.
न. મસ્તક; માથું.
न. સુખ.
न. સોનું.