ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
કં  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. અગ્નિ.
૨. पुं. ( પુરાણ ) પ્રાચેતસ દક્ષનું નામ.
૩. न. નીર; જળ; વારિ.
૪. न. મસ્તક; માથું.
૫. न. સુખ.
૬. न. સોનું.