ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઉર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ચતુર ] वि. ( પ્રાકૃત ) કુશળ; હોંશિયાર.
ચાર; ૪. [ સં. ચતુર્ ] वि.