ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ચઉર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ચતુર ] वि. ( પ્રાકૃત ) કુશળ; હોંશિયાર.
ચાર; ૪ [ સં. ચતુર્ ] वि. ચાર; ૪.