ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિલમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. બખ્તર.
स्त्री. માથા ઉપર પહેરવાના ટોપની અણી.