ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પિંગળ ) એક વિષમજાતિ માત્રામેળ છંદ. તે કુંડલિયા છંદનો એક ભેદ છે. તેમાં ૧૦ ગુરુ અને ૧૩૨ લઘુ મળી ૧૪૨ વર્ણ અને ૧૫૨ માત્રા હોય છે.
पुं. ( પિંગળ ) એક સમવૃત્ત વર્ણમેળ છંદ. તે અતિજગતી છંદનો એક ભેદ છે. તેને પંકવતી, પંકજમાલા, પંક, પંકજાવલી, એકાવલી, કમલાવલી, પંકા, કંજઅવલી, પંકજવાટિકા તથા ચંપકવાટિકા છંદ પણ કહે છે. તેના દરેક ચરણમાં ભગણ, નગણ, બે જગણ અને લઘુ મળી તેર અક્ષર હોય છે.
पुं. ગણેશ.
पुं. સારસ પક્ષી.
[ સં. પંક ( કાદવ ) + જન્ ( પેદા થવું ) ] न. કમળ; પદ્મ.
वि. કાદવમાં પેદા થનાર.